GİZLİLİK POLİTİKASI

Giriş

Clementoni S.p.a. olarak bizler kullanıcılarımızın gizliliğinin korunmasının zorunlu olduğunu düşünerek, bu amaç doğrultusunda tüm tedbirleri alıyor ve çocuklar ile çocuklara yönelik oyuncakların faaliyetimizin ana yönlerinden birini oluşturduğunun bilinciyle, kişisel verilerin azami dikkat ve muazzam bir ciddiyetle işlenmesi konusunda sürekli çaba sarf ediyoruz.

Bu nedenle, toplanan kişisel verilerin işlenmesi konusunda yürürlükteki standartlara uygun olarak bilgi güvenliğini ve gizliliğini garanti altına alacak uygun tedbirleri benimsiyoruz.

Bu bilgilendirme, UE 2016/679 sayılı Tüzüğün (diğer adıyla GDPR) 13 ve 14. maddeleri uyarınca, kullanıcıların Web sitemiz (www.clementoni.it e www.myframemeup.com) aracılığıyla toplanan kişisel verilerin nasıl yönetildiğini, toplama şekil ve amaçlarını, bilgilerin kullanımını ve işlenmesini göstererek açıklar.

İşlemenin hak sahibi

İşlemenin hak sahibi, Recanati, Zona industriale Fontenoce, P. IVA 00092380435 adresinde yerleşik ve buradan itibaren “Clementoni” veya “Hak Sahibi” olarak anılacak olan CLEMENTONI S.p.A. firmasıdır.

İşlenen bilgilerin kategorileri

Sitelerimizde gezinmek için kayıt olmanız ve kişisel verilerinizi vermeniz gerekmemektedir.

Sitelerin ayrılmış alanlarına kaydolmak ve ilgili bölümlerine erişim sağlamak için bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir.

Kullanıcı benzersizdir ve bilgileri her iki Web sayfasına da erişmesine olanak tanır. Özellikle, “Özel” olarak hesap oluşturan kullanıcıların her iki Sitenin tüm özelliklerine erişmeleri sağlanırken, “Ticari” hesap oluşturulduğunda veriler yalnızca "MyFrameMeUp” ile bağlantılı hizmetlere erişim için toplanır ve işlenir.

İlgililer ayrıca kendi kişisel verilerini "Bizimle Çalışın" alanında iş pozisyonlarına başvurmak ve Müşteri Hizmetlerimizden bilgi ve yardım almak için verebilirler.

Bu, özellikle,  www.clementoni.it sitesi üzerinde aşağıdaki verilerin Clementoni tarafından işlenmesine olanak tanır:

 1. “MyClem” alanına kayıt: Kullanıcının kişisel ve iletişim bilgileri (adı, soyadı, e-posta adresi, parolası) ve sistem günlüğü, çerezler, IP adresi.
 2. “Triops” gönderme isteği (“MyClem” alanına ayrılmış bölüm): a alt maddesindeki bilgilerin yanı sıra “Triops” ürünlerinin gönderileceği adresle ilgili veriler.
 3. Yarışmalar alanı (“MyClem” alanına ayrılmış bölüm): a alt maddesindeki bilgilerin yanı sıra, ödüllerin gönderileceği adresle ilgili veriler; ayrıca, örneğin görüntü verileri gibi yarışma faaliyetlerinin yerine getirilmesi için gereken veriler.
 4. Yedek alımları: Kullanıcının kişisel ve iletişim bilgileri (adı, soyadı, e-posta adresi) ve sistem günlüğü, çerezler, IP adresi, malzemelerin gönderileceği adresle ilgili veriler, fatura bilgileri, ödeme şekilleriyle ilgili bilgiler.
 5. “Bizimle çalışın” alanı: Adayın kişisel ve iletişim bilgileri, fotoğrafı, eğitim, çalışmalar ve kariyeriyle ilgili bilgiler, korunan kategorilere aidiyet, adayın kendi özgeçmişinde gönüllü olarak verdiği diğer veriler.
 6. Müşteri Hizmetleri: Kişisel bilgiler, iletişim bilgileri.

Ancak  www.myframemeup.com sitesinde işlenen veriler, kullanıcının kişisel ve iletişim bilgileri (adı, soyadı, e-postası), görüntü verileri, sistem günlüğü, çerezler, IP adresi, ürünlerin gönderileceği adresle ilgili bilgiler, fatura bilgileri (vergi numarası), ödeme şekilleriyle ilgili bilgilerdir.

Verileri verme konusunda meşruiyet

Sitelere kayıt yaparken yalnızca 16 yaşını doldurmuş kullanıcıların kayıtlı bir hesaba erişimine ve genel olarak kişisel bilgileri vermelerine izin verildiği konusunda ikaz edilir.

16 yaşından küçüklerle ilgili kişisel bilgiler GDPR Md. 8 uyarınca ebeveynleri, velileri veya başka bir meşru şahsın onayı ile verilebilir.

Clementoni S.p.A. firması, hatalı, gerçeği yansıtmayan veya küçük dahi olsalar meşru olmayan ve/veya bilgileri vermeye ve işleme onayını ifade etmeye açıkça yetkili olmayan üçüncü kişilerle ilgili verileri verdiği varsayımı konusunda her türlü sorumluluğu reddeder. Söz konusu davranışla ilgili bütün sorumluluk kullanıcıya aittir.

Çerezler

Bu Sitelerde bazı tiplerde Çerezler kullanılır. Bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıdan çerezlerle ilgili kapsamlı bilgilendirmeye başvurabilirsiniz: https://www.iubenda.com/privacy-policy/994636/cookie-policy.

İşlemenin amacı ve hukuki temel

 www.clementoni.it sitesinde yukarıda belirtilen verilerin verilmesi isteğe bağlıdır ve bu konudaki işleme aşağıdaki amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir:

“MyClem” alanına kayıt:

 • Ayrılmış alana ve özel bölümlere (“MyClem”, “Yarışmalar Alanı”) erişim sağlayarak Kullanıcının Clementoni ürünlerinin oyun deneyimini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanımak - Amaç 1.
 • Bilgiler, haberler ve ticari teklifler göndermenin yanı sıra verileri istatistiksel ve profil oluşturma amaçları, ürün ve hizmetlerimizi geliştirme, sürdürme ve iyileştirme amacıyla kullanmak – Amaç 2.

Yukarıda belirtilen işleme uygulamaları, kayıt esnasında görüntülenen özel bilgi formuyla her bir amaç için ayrı ayrı ifade edilecek olan Kullanıcının  onayını (GDPR Md. 6, fıkra 1) temel alırlar.

Kullanıcı, geri almadan önce gerçekleştirilen işlemenin meşruiyetini geçersiz kılmaksızın dilediği zaman onayını geri alma hakkına sahiptir. Geri alma hakkını kullanma şekilleri konusunda "İlgilinin haklarının uygulanması" bölümüne bakın.

Kişisel verileri vermenin ilgili tarafından reddedilmesi, Amaç 1'e onay verilmemesi veya bunun geri alınması “MyClem” alanı ile ilgili bölümlere erişimi olanaksız kılacaktır.

Amaç 2 ile ilgili onay tamamen isteğe bağlıdır ve bu onayın verilmemesi veya daha sonra geri alınması halinde “MyClem” alanına erişim mümkün olacaktır.

“Triops” gönderme isteği (“MyClem” alanına ayrılmış bölüm):

 • Müşteri tarafından ilgili ürünün satın alınmasının ardından “Triops” ürünlerinin gönderiminin yönetimi - Amaç 3.

Yukarıda belirtilen işleme, ürünü almasının ardından Müşteri nezdinde Clementoni tarafından sözleşme niteliğindeki yükümlülüğün yerine getirilmesi amaçları açısından gereklidir (GDPR Md. 6, Fıkra 1, b bendi).

Yarışmalar alanı (“MyClem” alanına ayrılmış bölüm):

 • Ödüllerin galibini kontrol etme ve ödüllerin gönderilmesinin yönetilmesi - Amaç 4.

Yukarıda belirtilen işleme yarışmanın galibi nezdinde Clementoni tarafından sözleşme niteliğindeki yükümlülüğün yerine getirilmesi (GDPR Md. 6, Fıkra 1, b bendi) ve ödüllü yarışmalar konusunda yürürlükte olan standart (GDPR Md. 6, Fıkra 1, c bendi) açısından gereklidir.

Yedek alımları:

 • Yedek alımlarının iletiminin, ilgili ödemenin ve gönderimin yönetilmesi - Amaç 5.

Yukarıda belirtilen işleme sözleşme yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçları (GDPR Md. 6, Fıkra 1, b bendi), yürürlükteki sivil ve mali yasalarda şart koşulan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi (GDPR Md. 6, Fıkra 1, c bendi) ve hukuki müdafaa halinde Hak sahibinin meşru çıkarı (GDPR Md. 6, Fıkra 1, f bendi) açısından gereklidir .

“Bizimle Çalışın” alanı:

 • İş pozisyonları için adayların yönetilmesi - Amaç 6.

Yukarıda belirtilen işleme uygulamaları, verilerin verildiği esnada görüntülenen özel bilgi formuyla ifade edilecek olan Kullanıcının  onayını (GDPR Md. 6, fıkra 1, a bendi) temel alırlar.

Kullanıcı, geri almadan önce gerçekleştirilen işlemenin meşruiyetini geçersiz kılmaksızın dilediği zaman onayını geri alma hakkına sahiptir. Geri alma hakkını kullanma şekilleri konusunda "İlgilinin haklarının uygulanması" bölümüne bakın.

Kişisel verileri vermenin ilgili tarafından reddedilmesi, onay verilemesi veya bunun geri alınması yukarıda belirtilen amaç için verilerin işlenmesini olanaksız kılacaktır.

Müşteri Hizmetleri:

 • Müşteriler tarafından yapılan taleplerin yönetilmesi - Amaç 7.

Yukarıda belirtilen işleme uygulamaları, verilerin verildiği esnada görüntülenen özel bilgi formuyla ifade edilecek olan Kullanıcının  onayını (GDPR Md. 6, fıkra 1, a bendi) temel alırlar.

Kullanıcı, geri almadan önce gerçekleştirilen işlemenin meşruiyetini geçersiz kılmaksızın dilediği zaman onayını geri alma hakkına sahiptir. Geri alma hakkını kullanma şekilleri konusunda "İlgilinin haklarının uygulanması" bölümüne bakın.

Kişisel verileri vermenin ilgili tarafından reddedilmesi, onay verilemesi veya bunun geri alınması yukarıda belirtilen amaç için verilerin işlenmesini olanaksız kılacaktır.

 www.myframemeup.com  sitesinde yukarıda belirtilen verilerin verilmesi isteğe bağlıdır ve bu konudaki işleme aşağıdaki amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir:

 • “My Frame me up” ürününün satın alma işleminin, ilgili ödemenin ve gönderimin yönetilmesi - Amaç 5.
 • Ürünle ve Puzzles serisinin diğer ürünleriyle ilgili bilgi, haber ve ticari tekliflerin gönderilmesi için verilerin kullanılması - Amaç 8.

Birinci işleme sözleşme yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçları (GDPR Md. 6, Fıkra 1, b bendi), yürürlükteki sivil ve mali yasalarda şart koşulan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi (GDPR Md. 6, Fıkra 1, c bendi) ve hukuki müdafaa halinde Hak sahibinin meşru çıkarı (GDPR Md. 6, Fıkra 1, f bendi) açısından gereklidir.

İkinci işleme, özel bölümde görüntülenen özel bilgi formuyla ifade edilecek olan Kullanıcının onayını (GDPR Md. 6, fıkra 1, a bendi) temel alır.

Kullanıcı, geri almadan önce gerçekleştirilen işlemenin meşruiyetini geçersiz kılmaksızın dilediği zaman onayını geri alma hakkına sahiptir. Geri alma hakkını kullanma şekilleri konusunda "İlgilinin haklarının uygulanması" bölümüne bakın.

Kişisel verileri vermenin ilgili tarafından reddedilmesi, onay verilemesi veya bunun geri alınması yukarıda belirtilen amaç için verilerin işlenmesini olanaksız kılacaktır.

Verilerin saklanma süresi

Kişisel veriler aşağıdaki süreler boyunca saklanacaktır.

 1. “My Clem” ve “My Frame Me Up” ayrılmış alanlarına kayıt: Son erişim tarihinden itibaren 2 yıl.
 2. “Triops” gönderme isteği (“MyClem” alanına ayrılmış bölüm): “Triops” ürünlerinin gönderildiği tarihten itibaren 10 yıl.
 3. Yarışmalar alanı (“MyClem” alanına ayrılmış bölüm): Her bir yarışma için geçerli olan ödüllü yarışmalara ilişkin yasalarda öngörülen saklama süresi.
 4. Yedek alımları: Yedeklerin gönderildiği tarihten itibaren 10 yıl.
 5. “Bizimle Çalışın” alanı: Adayın seçilmesi için gereken süre ve adaylık gönderiminden itibaren azami 2 yıl.
 6. Müşteri Hizmetleri: Yardım uygulamasının kapanmasından itibaren 10 yıl.
 7. “My Frame me up” alımı: Orijinal resim için siparişten itibaren 2 yıl, toplanan tüm diğer kişisel veriler için ürünün gönderiminden itibaren 10 yıl.

Belirtilen süreler sona erdiğinde Kullanıcının hesabı dahil tüm verileri silinecektir.

Verilerin bildirilmesi

Kişisel veriler, Clementoni S.p.A. hesabına bu verileri işleyecek olan, gereken şekilde işleme sorumluları olarak tayin edilmiş (GDPR Md. 28) dış şahıslara bildirilebilir.

Özellikle sitelerimiz aracılığıyla işlenen veriler aşağıdakilere bildirilir:

 • İnternet sitelerinin yönetimi konusunda Clementoni S.p.A. firmasına yardımcı olan Via San Giovanni Scafa, 7 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP), İtalya adresinde yerleşik it. S.r.l. (https://www.iubenda.com/privacy-policy/813188/cookie-policy?an=no&s_ck=false).
 • Clementoni çevrimiçi alışveriş altyapısını temin eden, Intertrust Ireland, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, İrlanda adresinde yerleşik Shopify International Limited (gizlilik politikası bağlantısı: https://www.shopify.com/legal/privacy).
 • Sitelerin müşteri hizmetleri için alt yapı temin eden, Avrupa'da 1 Grand Parade Dublin 6 D06 R9X8, İrlanda adresinde yerleşik Zendesk International Ltd tarafından temsil edilen 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, ABD adresinde yerleşik, Zendesk, Inc. (https://www.zendesk.it/company/customers-partners/privacy-policy/).
 • Sitemizin bölümleri için teknik destek sağlayan Via della Repubblica 90 bis, 63822 Porto San Giorgio (FM), İtalya adresinde yerleşik Overside srl.
 • “Bizimle Çalışın” alanı için bilişim altyapısını sağlayan Via Valtellina, 63, 20159 Milano, İtalya adresinde yerleşik Talentia Software Italia S.r.l. (https://www.talentia-software.it/informativa-privacy/).

Kişisel veriler ayrıca aşağıdaki alıcı kategorilerine bildirilebilir:

 • İnternet sitesinin geliştirilmesi, bakımı ve sürdürülmesi için hak sahibine yardımcı olan teknik uzmanlar ve yazılım şirketleri.
 • İşleme konusunda verilere barındırma hizmeti veren firmalar.
 • Site aracılığıyla müşteri hizmetlerini yöneten firmalar.
 • Çevrimiçi alışveriş aracılığıyla alınan ürünlerin siparişlerini yöneten firmalar.
 • Muhasebe ve finansal konularda (faturalama ve ödeme yönetimi) yardım sunan firmalar.
 • Site aracılığıyla sipariş edilen malzemelerin gönderimini yöneten firmalar.

Barındırma hizmetiyle bağlantılı lojistik ve işletme amaçları açısından kişisel veriler, AB Komisyonu tarafından uygunluk kararı bulunan veya GDPR 46. Md. uyarınca yeterli garantileri temin eden, AB'ye ait olmayan ülkelere aktarılabilirler.

İşlemeye tabi kişisel bilgilerin yayılması, üçüncü Ülkelere veya Uluslararası Kuruluşlara aktarılması öngörülmemektedir.

Güvenlik tedbirleri

Kişisel veriler bilgisayarla ve kağıt üzerinde işlemeye tabi tutulacaktır. Bu amaç doğrultusunda, yürürlükteki standartlara uygun olarak bilgilerin gizliliği, doğruluğu ve kullanılabilirliğini korumak için uygun prosedürlerin tümü benimsenecektir.

İlgilinin hakları

GDPR Md. 13-21 uyarınca, bu maddelerde öngörülen şartlarda ilgili, Clementoni S.p.A. nezdinde aşağıdaki hakları dilediği zaman kullanabilir:

 • Verilerin işlenmesine verilen onayı geri alma hakkı (bkz. “İşlemenin amacı ve hukuki temel” bölümüne bakın).
 • Erişim hakkı (Kullanıcı işlemenin varlığına onay vermenin yanı sıra işlenen verilere ilişkin bilgi alma ve bunların bir kopyasını edinme hakkına sahiptir).
 • Düzeltme hakkı (Kullanıcı kendi kişisel verilerinin güncellenmesini veya düzeltilmesini talep edebilir).
 • Verileri silinmesi hakkı (Kullanıcı GDPR Md. 17'de belirtilen durum ve şartlarda kendi kişisel verilerini silinmesini talep edebilir).
 • Taşınabilirlik hakkı (GDPR Md. 20'de belirtilen durum ve şartlarda Kullanıcı kendi bilgilerini yapılandırılmış biçimde, genel amaca uygun olarak ve otomatik cihazlar tarafından okunabilecek şekilde alma ve teknik olarak uygulanabilen hallerde başka bir hak sahibine engel oluşturmadan aktarılmasını sağlama hakkına sahiptir).
 • İşlemenin sınırlandırılması (Kullanıcı, GDPR Md. 18'de belirtilen durumlarda, kendi verilerinin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilir. Bu durum söz konusu olduğunda ilgilinin onayı üzerine veya hukuki olarak kendisinin veya başkalarının haklarının korunması ya da kamu yararı nedeniyle veriler Hak Sahibi tarafından işlenebilir).
 • İtiraz hakkı (Kullanıcı, kişisel verilerin kamu yararına veya Hak Sahibinin meşru çıkarı doğrultusunda işlendiği hallerde kendi özel durumlarıyla bağlantılı gerekçelerle işlemeye itiraz etme hakkına sahiptir. Doğrudan pazarlama amacıyla işleme söz konusu olduğunda itiraz hiçbir gerekçe olmadan uygulanabilir).
 • Kişisel verilerin korunmasına yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (www.garanteprivacy.it) şikayette bulunma hakkı.

İlgilinin haklarının uygulanması

Kişisel verilerin korunması amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumuna şikayette bulunma hakkı dışında yukarıda belirtilen hakların uygulanması için Kullanıcı  privacy@clementoni.it adresine yazarak Clementoni S.p.A. firmasıyla bağlantı kurabilir.

Verileri koruma sorumlusu (DPO)

Clementoni S.p.A. firması, GDPR Md. 37 uyarınca verileri koruma konusunda bir Sorumlu (Veri Koruma Görevlisi – D.P.O.) tayin etmiştir.

Kullanıcı, herhangi bir talep veya kendi haklarının uygulanması konusunda  privacy@clementoni.it elektronik posta adresine yazarak veya aşağıdaki adrese posta göndererek Veri Koruma Görevlisi ile bağlantı kurabilir:

Data Protection Officer
Clementoni S.p.A. 
Zona Ind.le Fontenoce scn 
62019 Recanati (MC)

Bu gizlilik politikasında yapılan değişiklikler

Clementoni S.p.A. firması, ilgili kişisel verilerin işlenmesine verilen onayı geri çekebilecek Kullanıcılara yeterli bilgileri vererek, bu gizlilik politikasında dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Son güncelleme: 8 Nisan 2019

Bu web sitesi veya üçüncü taraf araçları, çerez politikasının işleyişi için gerekli olan çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi edinmek veya onayınızı geri çekmek istiyorsanız, lütfen onaylamış olduğunuz Çerez Politikasını ve Gizlilik Politikasını inceleyiniz.

OK