İnsan Vücudu Bilim Danιşmanι: Prof. Giuliano Menghini

Siteye geri dön

Clementoni

Bir hayvan hücresinin genel diyagramι

Hücreler tüm canlιlar için birinci derecede önemlidir. Bir hücre çok küçük ama son derece etkin, hem yeni maddeler üretebilen hem de eskileri imha edebilen bir kimya laboratuarιdιr. insan vücudu yaklaşιk 200 farklι tipte hücreden oluşmaktadιr. Bunlar tüm vücudu oluşturan minik “yapι taşlarι” gibidir.

Hucre Organelleri Semasi

Hücre zarι: Hücrenin dιş örtüsüdür.
Sitoplazma: Tüm hücre organellerini içeren jel benzeri bir maddedir.
Hücre iskeleti: Hücrenin şeklini korumasιna yardιmcι olan kalιn bir filament ağιdιr.
Çekirdek zarι: Çekirdeğin, sitoplazma ile madde değişimine olanak tanιyan gözeneklere sahip dιş örtüsüdür.
Çekirdek: Kromozomlarι ve çekirdekçiği içerir.
Çekirdekçik: Çekirdeğin nükleik asitleri (DNA ve RNA) içeren bir bölümüdür.
Sentriyoller: Hücre bölünmesinde kritik bir rol oynar.
Mitokondri: Hücresel aktivite için önemli enerji üretim fonksiyonuna sahiptir.
Granülsüz endoplazmik retikulum: Kanallardan ve zarlardan oluşur ve ribozomlara sahip değildir.
Granüllü endoplazmik retikulum: Kanallardan ve zarlardan oluşur ve ribozomlara sahiptir.
Ribozomlar: Küçük parçacιklardιr ve protein sentezi yerleridir.
Golgi aygιtι: Fonksiyonu, hücrede oluşturulmuş maddeleri toplamayι içermektedir.
Lizozom: Belirli maddeler üzerinde etki eden enzimleri içeren bir organeldir.

NOT: Hücre organelleri için kullanιlan renkler sadece diyagramlara açιklιk kazandιrma amaçlιdιr ve gerçek renkleri temsil etmemektedir.