Privacy

Clementoni S.p.a. vindt de bescherming van de privacy van zijn gebruikers van fundamenteel belang en neemt bijgevolg alle mogelijke maatregelen om die te garanderen. Wij spannen ons voortdurend in om uiterst zorgvuldig en serieus om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens, vanuit het besef dat onze activiteit hoofdzakelijk gericht is op kinderen en kinderspeelgoed. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij dan ook passende maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen, met inachtneming van de geldende regelgeving. In deze informatie leggen we uit hoe via onze website (www.clementoni.it) verkregen persoonsgegevens van gebruikers worden beheerd, en lichten we toe hoe en waarom die gegevens worden verzameld, gebruikt en verwerkt krachtens artikel 13 en 14 van EU-verordening 2016/679 (de zogenaamde AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is CLEMENTONI S.p.A., gevestigd te Recanati (Italië), zona industriale Fontenoce, btw-nr. 00092380435, hierna ‘Clementoni’ of ‘verantwoordelijke’ genoemd.

Categorieën verwerkte gegevens

Om op onze website te navigeren, is registratie en het verstrekken van persoonsgegevens niet nodig.

Om toegang te verkrijgen tot het beveiligde gedeelte 'MyClem' en de daarbij behorende onderdelen ('MyClem' en 'Area Concorsi') is registratie en het verstrekken van persoonsgegevens echter wel nodig.

Betrokkenen kunnen hun persoonsgegevens ook verstrekken als zij in het gedeelte 'Lavora con Noi' solliciteren naar een baan en als zij informatie en assistentie van onze klantenservice vragen.

Gelet op het bovenstaande verwerkt Clementoni in dit geval de volgende persoonsgegevens op onze website:

 1. registratie in het gedeelte 'MyClem': persoons- en contactgegevens van de gebruiker (voornaam, achternaam, e-mail, wachtwoord) en systeemlog, cookies en IP-adres;
 2. verzoek om verzending van 'Triops' (speciaal onderdeel van 'MyClem'): behalve de gegevens onder a: gegevens met betrekking tot het verzendadres voor de 'Triops';
 3. Area Concorsi (speciaal onderdeel van 'MyClem'): behalve de gegevens onder a: gegevens met betrekking tot het verzendadres voor de prijzen; aanvullende gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de activiteiten van de prijsvraag, zoals bijvoorbeeld beeldgegevens;
 4. aankoop van navullingen: persoons- en contactgegevens van de gebruiker (voornaam, achternaam, e-mailadres) en systeemlog, cookies, IP-adres, gegevens met betrekking tot het verzendadres voor de materialen, factureringsgegevens, gegevens met betrekking tot de wijze van betalen;
 5. gedeelte 'Lavora con Noi': persoons- en contactgegevens van de kandidaat, foto, gegevens over opleiding, studie en loopbaan, informatie over of de persoon behoort tot beschermde categorieën, aanvullende gegevens die vrijwillig door de kandidaat zijn verstrekt in zijn of haar CV;
 6. klantenservice: persoons- en contactgegevens.

Wettiging van het verstrekken van de gegevens

Wij wijzen erop dat alleen gebruikers van zestien jaar of ouder zich mogen registreren in het gedeelte 'MyClem', toegang mogen hebben tot een geregistreerd account en, in algemene zin, persoonsgegevens mogen verstrekken via onze website.

Persoonsgegevens van personen jonger dan zestien jaar mogen alleen worden verstrekt met de toestemming van een van de ouders, de voogd of een andere bevoegde persoon, in overeenstemming met artikel 8 van de AVG.

Clementoni S.p.A. wijst iedere aansprakelijkheid af voor het geval de gebruiker gegevens verstrekt die onjuist of onwaarachtig zijn of betrekking hebben op al dan niet minderjarige derden, voor wie de gebruiker niet gerechtigd en/of uitdrukkelijk gemachtigd is om gegevens te verstrekken of toestemming te geven voor de verwerking. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor dergelijk gedrag.

Cookies

Deze website maakt gebruik van bepaalde soorten cookies. Klik voor meer informatie en uitgebreide informatie over cookies op deze link: https://www.iubenda.com/privacy-policy/994636/cookie-policy.

Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag

Het verstrekken van de voornoemde gegevens is altijd facultatief en de daarmee samenhangende verwerking vindt plaats voor de onderstaande doeleinden.

 1. Registratie in het gedeelte 'MyClem':
  • de gebruiker een maximale spelbeleving bieden voor de producten van Clementoni door deze toegang te geven tot het beveiligde gedeelte en de speciale onderdelen ('MyClem', 'Area Concorsi') - Doeleinde 1;
  • de gegevens gebruiken voor statistische en profileringsdoeleinden, voor de ontwikkeling, het onderhoud en de verbetering van de producten en onze diensten en voor het verzenden van informatie, mededelingen en zakelijke aanbiedingen - Doeleinde 2

  De voornoemde verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG), die voor ieder doeleinde afzonderlijk wordt gegeven door middel van het speciale digitale formulier dat op het moment van registratie wordt weergegeven.

  De gebruiker heeft het recht zijn of haar toestemming op ieder moment in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de intrekking. Raadpleeg het gedeelte 'Uitoefening van de rechten van de betrokkene' voor informatie over hoe het recht tot intrekking kan worden uitgeoefend.

  Als de betrokkene weigert persoonsgegevens te verstrekken, geen toestemming geeft voor Doeleinde 1 of zijn of haar toestemming intrekt, zullen het gedeelte 'MyClem' en de daarbij behorende onderdelen niet meer toegankelijk zijn.

  Toestemming voor Doeleinde 2 en 3 is volstrekt facultatief; als geen toestemming wordt gegeven of toestemming later wordt ingetrokken, zal het gedeelte 'MyClem' nog steeds toegankelijk zijn.

 2. Verzoek om toezending 'van Triops’ (speciaal onderdeel in het gedeelte 'MyClem'):
  • de verzending van 'Triops' beheren na aankoop van het desbetreffende product door de klant - Doeleinde 3.

  De voornoemde verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de contractuele verplichting van Clementoni ten aanzien van de klant, welke voortvloeit de aankoop van het product (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG).

 3. Area Concorsi (speciaal onderdeel van 'MyClem'):
  • gewonnen prijzen controleren en verzending van de prijzen beheren - Doeleinde 4.

  De voornoemde verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de contractuele verplichting van Clementoni ten aanzien van de winnaar van de prijsvraag (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG) en om te voldoen aan de geldende regelgeving op het gebied van loterijen (artikel 6, lid 1, sub c van de AVG).

 4. Aankoop van navullingen:
  • de aankooptransactie van navullingen en de daarmee samenhangende betaling en verzending beheren - Doeleinde 5.

  De voornoemde verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen Clementoni en de klant (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG).

 5. Gedeelte 'Lavora con Noi':
  • sollicitaties beheren - Doeleinde 6.

  De voornoemde verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG), welke wordt gegeven door middel van het speciale digitale formulier dat wordt weergegeven op het moment dat de gegevens worden verstrekt.

  De gebruiker heeft het recht zijn of haar toestemming op ieder moment in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van verwerking die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de intrekking. Raadpleeg het gedeelte 'Uitoefening van de rechten van de betrokkene’ voor informatie over hoe het recht tot intrekking kan worden uitgeoefend.

  Als de betrokkene weigert om persoonsgegevens te verstrekken, geen toestemming geeft, of zijn of haar toestemming intrekt, zullen de gegevens niet voor het voornoemde doeleinde verwerkt mogen worden.

 6. Klantenservice:
  • vragen van de klanten beheren - Doeleinde 7.

  De voornoemde verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG), die wordt gegeven door middel van het speciale digitale formulier dat wordt weergegeven op het moment dat de gegevens worden verstrekt.

  De gebruiker heeft het recht zijn of haar toestemming op ieder moment in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van verwerking die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de intrekking. Raadpleeg het gedeelte 'Uitoefening van de rechten van de betrokkene’ voor informatie over hoe het recht tot intrekking kan worden uitgeoefend.

  Als de betrokken weigert om persoonsgegevens te verstrekken, geen toestemming geeft, of zijn of haar toestemming intrekt, zullen de gegevens niet voor het voornoemde doeleinde verwerkt mogen worden.

Bewaartermijn voor gegevens

De persoonsgegevens worden gedurende de onderstaande termijnen bewaard.

 1. registratie in het gedeelte 'MyClem': twee jaar nadat voor het laatst toegang is verkregen tot het gedeelte 'MyClem';
 2. verzoek om toezending 'Triops’ (speciaal onderdeel van 'MyClem'): tien jaar na verzending van de 'Triops';
 3. ‘Area Concorsi’ (speciaal onderdeel van 'MyClem'): bewaartermijn zoals bepaald in de regelgeving op het gebied van prijsvragen die van toepassing is op de afzonderlijke prijsvraag;
 4. aankoop van navullingen: tien jaar na verzending van de navullingen;
 5. gedeelte ‘Lavora con Noi': termijn die nodig is voor het selecteren van de kandidaat, en maximaal twee jaar na verzending van de sollicitatie;
 6. klantenservice: tien jaar na het sluiten van het servicedossier.

Na afloop van de voornoemde termijnen zullen alle gegevens in het ‘MyClem’-account worden verwijderd.

Doorgifte van gegevens

Persoonsgegevens worden mogelijk doorgegeven aan externe entiteiten die naar behoren zijn aangesteld als verwerkers (artikel 28 van de AVG) en die de gegevens verwerken namens Clementoni S.p.A.

In het bijzonder worden de via onze website verwerkte gegevens doorgegeven aan:

 • Beesoft.it S.r.l., gevestigd in Via San Giovanni Scafa, 7 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) – Italië (https://www.iubenda.com/privacy-policy/813188/cookie-policy?an=no&s_ck=false), die Clementoni S.p.A. helpt bij het beheer van de website;
 • Shopify International Limited, gevestigd bij Intertrust Ireland, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland (link naar privacybeleid: https://www.shopify.com/legal/privacy), die de infrastructuur van de webwinkel van Clementoni levert;
 • Zendesk, Inc., gevestigd in 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, VS, in Europa vertegenwoordigd door Zendesk International Ltd, gevestigd in 1 Grand Parade Dublin 6 D06 R9X8, Ierland (https://www.zendesk.it/company/customers-partners/privacy-policy/), die de infrastructuur voor de klantenservice op de website levert;
 • Overside srl, gevestigd in Via della Repubblica 90 bis, 63822 Porto San Giorgio (FM), Italië, die technische assistentie verleent voor de onderdelen van onze website;
 • Talentia Software Italia S.r.l., Via Valtellina, 63, 20159 Milaan, Italië (https://www.talentia-software.it/informativa-privacy/), die de computerinfrastructuur voor het gedeelte ‘Lavora con Noi’ levert.

De persoonsgegevens worden tevens mogelijk doorgegeven aan de onderstaande categorieën geadresseerden:

 • technisch experts en softwarebureaus die de verantwoordelijke helpen bij de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van de website;
 • leveranciers van hostingdiensten met betrekking tot de gegevens die worden verwerkt;
 • bedrijven die de klantenservice via de website beheren;
 • bedrijven die de bestellingen beheren van de producten die via de webwinkel worden gekocht;
 • bedrijven die boekhoudkundige en fiscale ondersteuning bieden (facturering en betalingsbeheer);
 • bedrijven die de verzending van via de website bestelde materialen beheren.

Voor logistieke en operationele doeleinden met betrekking tot de hostingdienst worden de persoonsgegevens mogelijk doorgegeven aan landen buiten de EU ten aanzien waarvan de EU een adequaatheidsbeslissing heeft genomen, oftewel die adequate garanties bieden krachtens artikel 46 van de AVG.

Verspreiding van de persoonsgegeven en doorgifte van de persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties is niet gepland.

Beveiligingsmaatregelen

De persoonsgegevens worden uitsluitend digitaal verwerkt. Te dien einde zullen alle procedures in werking wordt gesteld die geschikt zijn om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens te beschermen met inachtneming van de geldende regelgeving.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene kan, onder de hier voorzien voorwaarden, op grond van artikel 13-21 van de AVG, op ieder moment de volgende rechten uitoefenen ten aanzien van Clementoni S.p.A.:

 • recht tot intrekking van toestemming voor gegevensverwerking (zie gedeelte ‘Doeleinden van de verwerking en rechtsgrondslag’);
 • recht op toegang (de gebruiker heeft het recht geïnformeerd te worden over het bestaan van de verwerking en informatie over de verwerkte gegevens, en een kopie van die gegevens te ontvangen);
 • recht op rectificatie (de gebruiker mag vragen om het bijwerken of corrigeren van zijn of haar persoonsgegevens);
 • recht op verwijdering van de gegevens (de gebruiker mag vragen om verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, in de situaties en onder de voorwaarden zoals vermeld in artikel 17 van de AVG);
 • recht op portabiliteit (de gebruiker heeft, in de situaties en onder de voorwaarden zoals vermeld in artikel 20 van de AVG, het recht zijn of haar gegevens in een gestructureerde, veelgebruikte en door automatische apparatuur te lezen formaat te ontvangen, en die gegevens, indien technisch mogelijk, ongehinderd door te geven aan een andere verwerker).
 • beperking van de verwerking (de gebruiker mag vragen om beperking van de verwerking van zijn of haar gegevens, in de situaties zoals genoemd in artikel 18 van de AVG. In dat geval kunnen de gegevens niet alleen door de verantwoordelijke worden bewaard, maar ook met toestemming van de betrokkene worden verwerkt om de eigen rechten of de rechten van anderen te beschermen in juridische procedures of om redenen van algemeen belang).
 • recht van verzet (als persoonsgegevens worden verwerkt op grond van het algemeen belang of het rechtmatige belang van de verantwoordelijke, heeft de gebruiker het recht zich te verzetten tegen de verwerking om redenen die samenhangen met zijn of haar specifieke situatie. In geval van verwerking voor direct-marketingdoeleinden mag het verzet zonder motivering worden uitgeoefend).
 • recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit  (www.garanteprivacy.it).

Uitoefening van de rechten van de betrokkene

Voor de uitoefening van de voornoemde rechten, uitgezonderd het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, kan de gebruiker per e-mail contact opnemen met Clementoni S.p.A. via privacy@clementoni.it

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Clementoni S.p.A. heeft op basis van artikel 37 van de AVG een functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld.
De gebruiker kan voor alle vragen en voor de uitoefening van zijn of haar rechten contact opnemen met de FG door een e-mail te sturen aan privacy@clementoni.it of door een brief te sturen aan:

Data Protection Officer
Clementoni S.p.A. 
Zona Ind.le Fontenoce scn 
62019 Recanati (MC)(Italië)

Wijzigingen in dit privacybeleid

Clementoni S.p.A. behoudt zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid en hierover adequate informatie te verstrekken aan de gebruikers, die het recht hebben de toestemming die ze hebben gegeven voor de verwerking van de bijbehorende persoonsgegevens, in te trekken.

Last updated: 20 September 2018

Deze website of haar externe tools maken gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het cookiebeleid. Als u meer wilt weten of uw toestemming wilt intrekken, raadpleegt u Cookie Policy en Privacy Policy.

OK