Polityki Prywatności

NOTA INFORMACYJNA NA TEMAT POLITYKI PRYWATNOŚCI

Wstęp

My, kadra Clementoni S.p.a., ochronę danych osobowych naszych użytkowników traktujemy priorytetowo, dlatego też stosujemy wszelkie dostępne środki i dokładamy wszelkich starań, by przetwarzać dane osobowe z pełną odpowiedzialnością i powagą, świadomi, ze dzieci i zabawki dla nich przeznaczone  to główny aspekt naszej działalności.

Dlatego też do przetwarzania zgromadzonych danych osobowych stosujemy odpowiednie narzędzia  zapewniające bezpieczeństwo i poufność danych w myśl obowiązujących norm prawnych. 

Niniejsza nota (zwana dalej również “polityką prywatności”, “nota na temat prywatności” lub “notą na temat przetwarzania danych osobowych”) wyjaśnia, w jaki sposób zarządza się danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi za pośrednictwem naszej strony internetowej (www.clementoni.it), opisując sposoby i cele gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania informacji. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą notą na temat polityki prywatności, sugerujmy , byś nie korzystał/a  z naszej strony.

Kto jest Właścicielem Systemu przetwarzania danych?

Właścicielem Systemu przetwarzania danych jest spółka Clementoni S.p.A., z siedzibą we Włoszech, w Recanati (MC), Zona Industriale Fontenoce.

Informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać dostępu,  usunięcia, zmiany lub uaktualnienia danych osobowych, które Ciebie dotyczą, zgromadzonych przez Clementoni S.p.A., pisząc do nas na następujący adres: assistenza@clementoni.it

Masz mniej niż 18 lat?

Jeśli masz mniej niż 18 lat i chcesz zarejestrować się lub wejść na konto zarejestrowane na naszej stronie, lub korzystać z niektórych jej elementów, zanim dostarczysz nam informacji osobistych (takich jak: nazwisko, imię, e-mail czy numer telefonu itp.), musisz  otrzymać zgodę od jednego z Twoich rodziców lub prawnego opiekuna.

Jaki rodzaj danych jest gromadzony?

Możemy zbierać i przetwarzać  dane osobowe dwojakiego rodzaju: dane osobowe i dane anonimowe. Dane osobowe są informacjami dotyczącymi użytkownika, za pomocą których można go bez trudu zidentyfikować jako osobę fizyczną, również pośrednio, poprzez powołanie się na jakąkolwiek inną informację. Nie gromadzimy danych osobowych (takich jak: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, itp.) użytkowników niepełnoletnich bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, ewentualnie innego uprawnionego podmiotu. Dane anonimowe to te , które nie identyfikują użytkownika jako osoby fizycznej, a także dane osobowe, które zostały poddane anonimizacji, w związku z czym zainteresowana osoba nie może być zidentyfikowana. Clementoni S.p.A. może gromadzić takie dane, aby udoskonalać własne usługi oraz usprawniać nawigację na stronie internetowej firmy .

Dane osobowe mogą być wprowadzone dobrowolnie przez użytkownika lub też zgromadzone w sposób automatyczny podczas użytkowania strony internetowej. 

Używamy technologii , które pozwalają na gromadzenie niektórych informacji w sposób automatyczny podczas nawigacji  po stronie internetowej(na przykład plików cookies).

Ogólnie rzecz ujmując, kiedy wchodzisz z nami w interakcję, na przykład rejestrując konto na naszej stronie internetowej, scaricando nostre app, lub wysyłając do nas curriculum vitae,  żeby ubiegać się o pracę oferowaną na naszej stronie i/lub zaproponować nam współpracę, jeśli  Twój profil nie odpowiada zamieszczonym ofertom, możesz być poproszony o podanie następujących danych osobowych: adresu  poczty elektronicznej, nazwy użytkownika i hasła, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, narodowości, kodu pocztowego i nazwy miasta, numeru telefonu, daty urodzenia, pewnych informacji odnoszących się do Twoich dzieci (liczba dzieci, wiek itp.) oraz innych.

Możesz również zapisać się do newslettera, podając nam swój adres email, aby otrzymywać od nas informacje i  być na bieżąco z nowościami i wydarzeniami Clementoni.

 Wchodząc z nami w interakcję na portalach społecznościowych lub za ich pośrednictwem (na przykład wykorzystując funkcję “zarejestruj się na Facebooku”, “lubię to” lub “obserwuj” na Facebooku lub na innych podobnych serwisach społecznościowych), w zależności od ustawień wybranych przez użytkownika na różnych portalach społecznościowych i na stronach Clementoni, jest możliwe, że niektóre dane osobowe odnoszące się do Twoich działań online i Twojego profilu w mediach społecznościowych zostaną udostępnione firmie Clementoni.

Z powodów związanych z funkcjonowaniem i konserwacją ta strona internetowa i ewentualne serwisy postronne, z których korzysta,  mogą gromadzić Loginy systemowe lub też pliki, które rejestrują interakcje,  mogące zawierać również dane osobowe (jak na przykład adres IP użytkownika).

Clementoni S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przez użytkownika danych błędnych, nieprawdziwych, lub odnoszących się do osób trzecich, również nieletnich, do podawania których oraz wyrażania zgody na ich przetwarzanie użytkownik nie ma prawa, ani nie został do tego jednoznacznie upoważniony. Dlatego też użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za takie postępowanie i zapewnia, że ma prawo podawać i/lub rozpowszechniać dane osobowe, również osób trzecich dostarczone, opublikowane i/lub udostępnione, zwalniając Właściciela Systemu przetwarzania danych z wszelkiej odpowiedzialności również w stosunku do osób trzecich.

Czy nasza strona wykorzystuje pliki Cookies?

Ta strona wykorzystuje niektóre rodzaje plików Cookies. Aby dowiedzieć się na ten temat więcej, możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi plików cookies pod następującym linkiem: ___________________.

Dlaczego prosimy Cię o podanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane są zbierane, abyśmy mogli świadczyć Ci nasze usługi zastrzeżone dla zarejestrowanych użytkowników, a także w innych celach ściśle związanych z naszą działalnością, takich jak analizy rynkowe, analizy statystyczne, inicjatywy promocyjne, wysyłka materiałów informacyjnych i reklamowych, jeśli użytkownik na to zezwolił, zarządzanie adresami i wysyłka wiadomości email, dostęp do kont na naszej stronie, dostęp do kont na serwisach osób trzecich (jak na przykład przycisk “zarejestruj się na  Facebooku”: chodzi o usługi, które nie są aktywowane automatycznie, ale wymagają wyraźnej autoryzacji użytkownika), wyświetlanie zawartości zewnętrznych platform, interakcje z portalami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi oraz testy wydajności i funkcjonalności (testy (A/B).

Ewentualne użycie Cookies – lub innych narzędzi śledzących – przez tę stronę lub przez właścicieli usług osób trzecich używanych przez tę stronę, jeśli nie zostało to inaczej określone, służy zidentyfikowaniu  użytkownika i zarejestrowaniu odpowiednich preferencji w celu ścisłe związanym z dostarczeniem usługi żądanej  przez użytkownika.

Jeśli nie  zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach statystycznych, promocyjnych, przeprowadzenia badań rynkowych a także wysyłki reklamowych materiałów informacyjnych i komunikatów handlowych, również poprzez pocztę elektroniczną lub na sprzedaż bezpośrednią, możesz użyć odpowiedniego przycisku wyboru w momencie rejestracji, zapisywania się do usługi newslettera, albo pisząc do nas na adres e-mail assistenza@clementoni.it. 

Co się stanie, jeśli nie zgodzisz się na gromadzenie i przetwarzanie danych?

Podawanie danych, o które prosi Clementoni S.p.A. jest dobrowolne i ich przetwarzanie jest ściśle związane z podejmowaniem  działań wskazanych w niniejszej nocie. Twoja ewentualna odmowa podania danych osobowych mogłaby spowodować niemożność wykonywania przez Clementoni S.p.A w całości lub częściowo tychże czynności.

Podanie danych wymaganych do zarejestrowania konta (tych oznaczonych gwiazdką) jest niezbędne, aby  uzyskać dostęp do strefy zastrzeżonej oraz do usług zarezerwowanych dla zrejestrowanych użytkowników.

Podanie danych potrzebnych do zapisania się do usługi newslettera jest niezbędne, aby otrzymywać okresowo nasze informacje i być na bieżąco z nowościami i wydarzeniami  świata Clementoni, ale w takim przypadku konieczna jest również akceptacja otrzymywania wiadomości handlowych.

W każdym razie normalne poruszanie się po stronie internetowej jest możliwe również w wypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz odmowy otrzymywania newslettera i innych ewentualnych wiadomości handlowych.

Nie jest absolutnie wymagane podawanie danych wrażliwych i sądowych.

Jak odbywa się przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych polega na wykonywaniu operacji zbierania, utrwalania, przechowywania, konsultowania, opracowywania, modyfikowania, selekcji, pobierania, porównywania, używania, łączenia, blokowania, udostępniania, usuwania i niszczenia danych. Przetwarzając dane, Clementoni S.p.A. zobowiązuje się do poszanowania zasad poprawności, zgodności z prawem i przejrzystości oraz do ochrony Twojej prywatności i Twoich praw, poprzez zastosowanie odpowiednich środków  bezpieczeństwa zapobiegających udostępnianiu danych osobom nieupoważnionym,  a także ich nieuprawnionemu rozpowszechnianiu, modyfikacjom lub niszczeniu.

Przetwarzanie jest wykonywane przez Właściciela i/lub przez osoby upoważnione do przetwarzania danych w siedzibie i/lub w miejscu, w którym strony zaangażowane w przetwarzanie się znajdują, również za pomocą  narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, przy zastosowaniu środków organizacyjnych ściśle powiązanych z wyżej wymienionymi czynnościami.

W pewnych wypadkach dostęp do danych w wyżej wymienionych celach mogą mieć również inne upoważnione podmioty zaangażowane w organizację strony internetowej (personel administracyjny, handlowy, marketingowy, prawny, administratorzy systemu). Dane mogą być ujawnione osobom zobowiązanym do przetwarzania danych i mogą być przekazane w celach wyżej wymienionych również współpracownikom zewnętrznym  i wszystkim tym podmiotom publicznym i prywatnym, dla których dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji tychże celów; mogą być oni nazwani Odpowiedzialnymi za przetwarzanie (można w każdej chwili zażądać uaktualnionego spisu odpowiedzialnych za przetwarzanie od Właściciela Systemu Przetwarzania); w każdym wypadku takie podmioty zobowiązane są do przestrzegania tych samych zasad poufności co osoby zajmujące się przetwarzaniem danych

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw Unii Europejskiej w wyżej wymienionych celach z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania usługi żądanej przez użytkownika i/lub przez czas potrzebny na realizację wyżej wymienionych celów.

Przypominamy, że możesz zawsze zażądać przerwania przetwarzania danych lub ich usunięcia.

Dane osobowe przez nas zebrane nie podlegają rozpowszechnianiu.

Informujemy, że zgromadzone dane osobowe mogą być użyte w obronie Właściciela w sądzie lub w  fazie przygotowawczej do rozprawy sadowej. Dlatego też akceptując niniejszą notę, deklarujesz, że jesteś świadomy, iż Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie władz publicznych.

Jak odbywa się przetwarzanie danych w przypadku zapisania sie do newslettera?

Jeśli wyraziłeś chęć otrzymywania newslettera i innych informacji handlowych  od Clementoni S.p.A., Twoje dane osobowe (w tym wypadku Twój email) będą przetwarzane przez Clementoni S.p.A., z siedzibą we Włoszech, w Recanati (MC), Zona Industriale Fontenoce, aby umożliwić wysyłanie Ci newslettera i innych wiadomości handlowych oraz informowanie Cię o nowościach, wydarzeniach, inicjatywach i projektach świata Clementoni. Wraz z wpisaniem się na listę mailingową lub zapisaniem do newslettera, Twój adres email zostanie automatycznie wprowadzony na listę kontaktów, do których wysyłane są wiadomości mailowe zawierające informacje, również natury handlowej i promocyjnej. Te usługi pozwalają na zarządzanie bazą kontaktów mailowych  lub innych, używanych do komunikacji z użytkownikiem, ponadto pozwalają na gromadzenie danych dotyczących daty i godziny  wyświetlenia wiadomości oraz interakcji użytkownika , jak na przykład informacji na temat kliknięć na linki zawarte w wiadomościach.

W tym celu Clementoni S.p.A. korzysta z usług zarządzania adresami i wysyłania wiadomości e-mail, świadczonych przez firmę Mailchimp Inc., która przetwarza dane w USA. Aby przeczytać o Polityce Prywatności w Mailchimp kliknij tu.

Odniesienia i linki do innych stron

Podczas nawigowania po naszej stronie internetowej  możesz znaleźć odniesienia i/lub linki do innych stron internetowych, które zostały udostępnione dla Twojej wygody i w celu informacyjnym. Takie strony mogą być niezależne od Clementoni S.p.A. i posiadać własne noty informacyjne, oświadczenia lub politykę prywatności, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami, aby zrozumieć, jak są przetwarzane Twoje dane osobowe, jako że nie jesteśmy odpowiedzialni za treści oraz postępowanie w zakresie ochrony prywatności stron internetowych, które nie należą do firmy Clementoni S.p.A,  ani nie są przez nią zarządzane.

 Media społecznościowe

Kiedy używasz mediów społecznościowych (jak Facebook, Twitter, Linkedin, GooglePlus, Pinterest, Instagram, Youtube i inne) istotne jest poznanie i zrozumienie narzędzi używanych w celu zarządzania sposobami udostępniania danych osobowych odnoszących się do Twojego profilu. Zachęcamy Cię do zapoznania się z notami na temat stosowanej polityki prywatności oraz zasad i warunków użytkowania, a także z innymi informacjami dotyczącymi posługiwania się Twoimi danymi w ramach mediów społecznościowych.  W zależności od wybranych ustawień na różnych  portalach społecznościowych i/lub na stronach Clementoni, jest możliwe, ze niektóre informacje osobiste związane z Twoją aktywnością online i Twoim profilem na mediach społecznościowych zostaną  nam udostępnione.

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do portali społecznościowych (na przykład przycisk “Zarejestruj się na Facebooku”,  przycisk “Obserwuj” na Facebooku i/lub innych portalach internetowych i innych  widżetach), które pozwalają na interakcję z mediami społecznościowymi lub innymi zewnętrznymi platformami bezpośrednio z naszej strony internetowej. Jeśli kliknie się na link,  może zostać  zapamiętany adres IP użytkownika i zakładka, która jest przeglądana na naszej stronie, a także mogą zostać włączone pliki cookies, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie. Funkcjami  Mediów Społecznościowych i Widżetów kierują osoby trzecie i/lub goszczące bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Interakcje z  tymi funkcjami są uregulowane dyrektywami dotyczącymi ochrony prywatności przyjętymi przez spółki, które świadczą dane usługi.

Clementoni S.p.A. korzysta w tym celu z usług dostarczanych przez spółkę ShareThis Inc., która przetwarza dane w USA (aby zapoznać się z Polityką Prywatności ShareThis kliknij tu). Usługi te polegają na wyświetlaniu  widżetu pozwalającego na interakcję z portalem społecznościowym i platformami zewnętrznymi oraz na udostępnienie  treści tej strony (w zależności od konfiguracji  usługa ta  może pokazywać widżety należące do osób trzecich, na przykład administratorów portali społecznościowych, które są udostępniane, i  w takim wypadku również osoby trzecie, które dostarczają widżetu, będą wiedziały o podjętej interakcji oraz poznają dane użytkowe odnoszące się do stron, na których usługa ta została zainstalowana).

Wyświetlanie treści stron zewnętrznych

Możliwe jest, że podczas nawigacji po naszej stronie internetowej wyświetlisz bezpośrednio na naszych stronach treści goszczące na zewnętrznych platformach i będziesz mógł/mogła wejść z nimi w interakcję. Jeśli tego rodzaju usługa jest zainstalowana, niewykluczone jest, że  zbiera również dane dotyczące ruchu na stronach, na których jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy  nie korzystają z tej usługi.

W szczególności na naszych stronach mogą znajdować się treści video Youtube, i treści z Google Maps, oba serwisy zarządzane są przez firmę Google Inc., która dokonuje przetwarzania danych w USA (aby zapoznać się z ich Polityką Prywatności kliknij tu).

Jakie są Twoje prawa?

Uważając ochronę prywatności naszych użytkowników za rzecz najwyższej wagi, pragniemy poinformować Cię o przysługujących Ci prawach. W szczególności, powinieneś/powinnaś  wiedzieć, że w każdej chwili możesz zażądać od Właściciela Systemu Przetwarzania Danych Osobowych podjęcia  działań prowadzących do:

- uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku danych osobowych, które Ciebie dotyczą, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane i podania ich w zrozumiałej formie;

- wskazania pochodzenia danych osobowych, celu i sposobu ich przetwarzania, zastosowanej logiki w przypadku przetwarzania danych przy użyciu narzędzi elektronicznych, danych identyfikacyjnych Właściciela,  ewentualnych osób odpowiedzialnych oraz ewentualnego wyznaczonego przedstawiciela, podmiotów lub kategorii podmiotów, którym  mogą być przekazywane dane osobowe  lub które mogą zapoznać się z nimi, występując w charakterze przedstawiciela wyznaczonego na terytorium danego kraju, osoby odpowiedzialnej lub upoważnionej;

- uzyskania aktualizacji, sprostowania lub też, o ile jest to w Twoim interesie, uzupełnienia danych, usunięcia, przekształcenia w dane anonimowe lub zablokowania danych przetwarzanych w sposób naruszający prawo, w tym również tych, których przechowywanie nie jest konieczne z uwagi na cel, w którym zostały zgromadzone lub przetwarzane;

- potwierdzenia, że żądanie podjęcia działań określonych w punkcie poprzednim zostało przekazane, również co do treści, podmiotom, którym przedmiotowe dane zostały przekazane, lub wśród których były rozpowszechniane, za wyjątkiem sytuacji, gdy tego rodzaju dopełnienie obowiązku nie jest możliwe lub wymagać będzie zastosowania środków nieproporcjonalnie wielkich w stosunku do ochrony praw danej osoby; 

- sprzeciwienia się z uzasadnionych powodów przetwarzaniu danych osobowych, które Ciebie dotyczą, w całości lub części, nawet jeśli przetwarzanie danych jest zgodne z celem, dla którego zostały zgromadzone, oraz przetwarzaniu danych osobowych, które Ciebie dotyczą, w celu wysyłania materiałów reklamowych, prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, badań rynkowych lub przekazywania informacji handlowej.

Czy niniejsza Polityka Prywatności może być zmodyfikowana?

Właściciel Systemu Przetwarzania Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności w każdej chwili, informując o tym użytkowników poprzez stronę internetową. Tak więc zachęcamy Cię, byś często konsultował/a tę stronę, biorąc za punkt odniesienia datę ostatniej modyfikacji wskazaną u dołu strony.

Gdybyś nie zgadzał/a się ze zmianami wprowadzonymi do niniejszej polityki prywatności i nie  chciał/a ich zaakceptować, sugerujemy byś przestał/a użytkować  naszą  stronę. W takim przypadku będziesz mógł zażądać od Właściciela Systemu Przetwarzania Danych usunięcia Twoich danych osobowych.

O ile nie określono inaczej, poprzednia polityka prywatności będzie stosowana do danych osobowych zgromadzonych do tej chwili.

Jeśli nadal korzystasz z naszych serwisów po tym jak dane zmiany weszły w życie, jest to równoznaczne z akceptacją i uznaniem za wiążące zasad zawartych w nowej nocie na temat polityki  prywatności.

Ostatnia aktualizacja:  4 października 2015

 

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania nie wahaj się z nami skontaktować, będzie nam miło Ci pomóc. Żeby uzyskać nasze dane kontaktowe kliknij tu.

 

 

 

PRIVACY POLICY OF CLEMENTONI APP

Our company (hereinafter also referred to as “Clementoni S.p.A.” or “ Clementoni” or “We”) might collect information on the usage of our apps. The privacy policy (hereinafter the “Privacy Policy”) of our Apps (hereinafter “Apps”) aims to give our users a clear understanding of what we – and third parties – collect and gather and how this information is used, according to privacy legislation. We last updated the contents of this Privacy Policy on 19/06/2015. 

We may change or update the Privacy Policy at any time as we add new or different features, or as the law changes. Unless another date is given, the changes are effective upon posting. Thus, you should review the Privacy Policy frequently. If you don’t agree with this Privacy Policy, you should not use the Apps. If you have any questions please contact us at info@clementoni.it.

Clementoni does not require you to provide any personal data in order to use the Apps.  

Clementoni’s Apps are designed for the whole family, including young children under parental supervision. 

Clementoni accepts and represent that its own Apps are compliant with COPPA (Children’s Online Privacy Protection Rule) and with Google's Designed for Families Programme Requirements.

CLEMENTONI S.p.A. 
Contrada Fontenoce 
62019 Recanati (MC)
Italy

info@clementoni.it

 

What kind of information is collected?

There are two types of data that may be collected. The first type of data is called “personal data”. This is personally identifiable information, i.e. information that allows to identify a user as an individual. Clementoni does not require you to provide – and Clementoni does not collect - any personal data through Clementoni’s Apps

Clementoni may collect personal data that parents voluntarily provide on the Clementoni website. For Clementoni’s website privacy policy you can follow this link: https://www.clementoni.it /privacy-policy

The second type of data is “impersonal data”.  This is information which doesn’t allow to identify a user as an individual.  Clementoni doesn’t collect any kind of information through its own Apps.  

When you download and use our Apps, Clementoni doesn’t require you to provide – and Clementoni doesn’t collect - any personal information.

Are data collected by third parties collect through our Apps?

No data is collected by third parties through Clementoni’s Apps. 

In-app purchases.

Some Clementoni Apps allow the user to purchase extra contents directly from inside the App (e.g. unlock extra game levels, bonus contents, and the like).  Such in-app purchases are made through Google Play or Apple store.  In order to prevent involuntary purchases, before making any in-app purchase the user will always be asked to provide his Google or Apple ID and password.  These data, and any personal data related to the Google or Apple account, are collected respectively by Google and Apple, and are governed by their own privacy policy.  

Clementoni does not collect any payment data (such as the number of the credit card, the billing name and address, the secret code, and the like).  Such payment data are provided by the user while creating an account on Google Play or Apple store, and are collected and processed by the third parties providing the payment services (e.g. credit card, paypal, etc.).

Clementoni is not responsible for the collection, protection, processing and/or disclosure of personal data by third parties, such as Google or Apple, or any providers of payment services.  We advise our users to read carefully the privacy policy of Google or Apple before providing the personal data required by Google or Apple for making in-app purchases.  You can read the respective privacy policy at the following links: 

 

http://www.google.com/intl/it_it/policies/privacy/
http://www.apple.com/it/privacy/privacy-policy/.

 

 

 

Szukasz pomysłu na prezent? Pomożemy Ci!

Prawie skończyliśmy!
Zobacz, co znaleźliśmy dla Ciebie...