Nota prawna

Nota prawna

INFORMAZIONI SOCIETARIE

 

CLEMENTONI S.p.A.

Zona Industriale Fontenoce

62019 RECANATI

 

Iscritta presso il Registro delle Imprese della CCIAA di Macerata al n. 67490 REA

P.IVA 00092380435

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO 5.700.000,00

 

Il sito è di proprietà di Clementoni S.p.A. allocato su proprio server presso Rackspace Hosting - WindCrest, TX, Stati Uniti. Tutti i contenuti del presente sito, inclusi a titolo meramente esemplificativo, nomi, loghi, marchi, immagini, design, personaggi, videoclip, testi, ed ogni altro materiale ivi contenuto, sono di esclusiva proprietà di Clementoni S.p.A. o concessi in licenza alla medesima società e sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale di Clementoni S.p.A. e/o d soggetti terzi. All’Utente non è attribuito alcun diritto di utilizzare, riprodurre, pubblicare, distribuire, mostrare, modificare o rielaborare, vendere, partecipare ad attività di commercializzazione di tutti o parte di tali contenuti. E’ possibile scaricare il materiale contenuto nel sito solo per uso personale, non commerciale e semprechè ciò non comporti la violazione di diritti di proprietà intellettuale di alcuno. Clementoni S.p.A. non è responsabile in alcun modo, né civilmente, né penalmente dell’uso che l’Utente faccia di tali materiali.

 

 

INFORMACJA NA MOCY ART. 13 DEKRETU Z MOCĄ USTAWY NR 196/03 
W myśl i na mocy art. 13 Dekretu z mocą ustawy nr 196 z dn. 30.6.2003 (“Kodeks dotyczący danych osobowych"), przedsiębiorstwo CLEMENTONI S.P.A. informuje, że Państwa dane przekazane w toku trwania stosunku umownego będą przedmiotem przetwarzania z przestrzeganiem wyżej wymienionych zapisów oraz obowiązku zachowania poufności, do której zobowiązuje się CLEMENTONI S.P.A.

Uzyskane informacje wykorzystywane będą wyłącznie na użytek wykonywania zobowiązań umownych. Przetwarzanie danych odbywać się będzie przy użyciu narzędzi informatycznych i na papierze, w sposób mający na celu zapewnienie poufności, kompletności i dostępności danych, z przestrzeganiem zapisów Dekretu z mocą ustawy 96/03 oraz z uwzględnieniem minimalnych środków bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych, w myśl artykułów 31-36, jak też załącznika „B" przywoływanego Dekretu. CLEMENTONI S.P.A. będzie mogła, w razie takiej konieczności, przekazywać zgromadzone dane innym podmiotom, osobom fizycznym i prawnym, wyłącznie w podanych powyżej ograniczonych celach  ich gromadzenia. Dane nie będą rozpowszechniane. Właścicielem systemu przetwarzania danych jest spółka CLEMENTONI S.P.A., C. da Fontenoce, 62019 Recanati (MC), do której zainteresowana osoba będzie mogła zwracać się w celu skorzystania ze swoich praw, określonych w art. 7 Dekretu z mocą ustawy nr 196/03, a które zostają wymienione poniżej:

  • uzyskanie potwierdzenia istnienia lub braku dotyczących jej danych osobowych, nawet jeżeli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich podanie w zrozumiały sposób;
  • uzyskanie informacji o pochodzeniu danych osobowych, celu i sposobie przetwarzania, o zastosowanej logice w przypadku przetwarzania przy użyciu narzędzi elektronicznych, o danych identyfikacyjnych posiadacza danych, osoby odpowiedzialnej oraz przedstawiciela wyznaczonego w myśl art. 5, ustęp 2 Dekretu z mocą ustawy 196/03, o podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym mogą być przekazywane dane osobowe lub, które mogą zapoznać się z nimi, występując w charakterze przedstawiciela wyznaczonego na terytorium danego kraju, osoby odpowiedzialnej lub upoważnionej;
  • uzyskanie aktualizacji, poprawienia lub, o ile leży to w interesie danej osoby, uzupełnienia danych, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych w wyniku złamania prawa, włączając w to dane, których przechowywanie nie jest konieczne z uwagi na cel, w którym zostały zgromadzone lub przetwarzane;
  • uzyskania potwierdzenia, że żądanie czynności określonych w powyższym punkcie 3) zostało przekazane, również co do treści, podmiotom, którym przedmiotowe dane zostały przekazane lub wśród których były rozpowszechniane, za wyjątkiem sytuacji, gdy tego rodzaju dopełnienie obowiązku nie jest możliwe lub wymagać będzie zastosowania środków nieproporcjonalnie wielkich w stosunku do ochrony praw danej osoby;
  • sprzeciwienie się z uzasadnionych powodów przetwarzaniu danych osobowych, które jej dotyczą, w całości lub w części, nawet jeżeli przetwarzanie danych jest zgodne z celem, dla którego zostały zgromadzone, jak też przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych w celu wysyłania materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, prowadzenia badań rynkowych lub informacji handlowej.

INFORMACJA NA MOCY ART. 13 DEKRETU Z MOCĄ USTAWY NR 196/03 – PROŚBA O UDZIELENIE ZGODY W myśl art. 13 Dekretu z mocą ustawy nr 196/03 (“Kodeks dotyczący danych osobowych"), przedsiębiorstwo CLEMENTONI S.P.A. informuje, że przekazane przez Państwa dane wykorzystywane będą wyłącznie do celów ściśle związanych ze świadczeniem usług stanowiących przedmiot niniejszej prośby, jak też do celów związanych z działalnością przedsiębiorstwa, takich jak: analiza rynkowa, analiza statystyczna, promocja i oferta produktów i usług przedsiębiorstwa, informacje i zaproszenia.

CLEMENTONI S.P.A. będzie mogła, w razie takiej konieczności, przekazywać zgromadzone dane innym podmiotom, osobom fizycznym i prawnym, wyłącznie w podanych powyżej ograniczonych celach  ich gromadzenia. Dane nie będą rozpowszechniane.

Informujemy, że niniejsze przekazanie danych NIE jest obowiązkowe. Dlatego też ewentualna odmowa przekazania danych osobowych NIE spowoduje niemożności świadczenia oferowanych usług przez Clementowi S.p.A.

Przetwarzanie danych odbywać się będzie przy użyciu narzędzi informatycznych i na papierze, w sposób mający na celu zapewnienie poufności, kompletności i dostępności, z przestrzeganiem zapisów Dekretu z mocą ustawy 96/03 oraz z uwzględnieniem minimalnych środków bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych, w myśl artykułów 31-36, jak też załącznika „B" przywoływanego Dekretu.

Właścicielem systemu przetwarzania danych jest spółka CLEMENTONI S.P.A., C. da Fontenoce, 62019 Recanati (MC), do którego zainteresowana osoba będzie mogła się zwracać w celu skorzystania ze swoich praw określonych w art. 7 Dekretu z mocą ustawy nr 196/03, a które zostały szczegółowo wymienione na stronie internetowej Clementowi S.P.A.

Podatek ekologiczny RAEE został pobrany, o ile jest należny – N – Rejestr Urządzeń Elektrycznych i Elektromechanicznych: IT08010000000019

PRIVACY POLICY OF THE CLEMENTONI APP

Our company (hereinafter also referred to as “Clementoni S.p.A.” or “ Clementoni” or “We”) might collect information on the usage of our apps. The privacy policy (hereinafter the “Privacy Policy”) of our Apps (hereinafter “Apps”) aims to give our users a clear understanding of what we – and third parties – collect and gather and how this information is used, according to privacy legislation. We last updated the contents of this Privacy Policy on 19/06/2015. 

We may change or update the Privacy Policy at any time as we add new or different features, or as the law changes. Unless another date is given, the changes are effective upon posting. Thus, you should review the Privacy Policy frequently. If you don’t agree with this Privacy Policy, you should not use the Apps. If you have any questions please contact us at info@clementoni.it.

Clementoni does not require you to provide any personal data in order to use the Apps.  

Clementoni’s “Capitan Lupetto” Apps are designed for the whole family, including young children under parental supervision. 

Clementoni accepts and represent that Capitan Lupetto Apps are compliant with COPPA (Children’s Online Privacy Protection Rule) and with Designed for Families Programme Requirements.

CLEMENTONI S.p.A. 
Contrada Fontenoce 
62019 Recanati (MC)
Italy
info@clementoni.it

What kind of information is collected?

There are two types of data that may be collected. The first type of data is called “personal data”. This is personally identifiable information, i.e. information that allows to identify a user as an individual.  Clementoni does not require you to provide – and Clementoni does not collect - any personal data through Capitan Lupetto. 

Clementoni may collect personal data that parents voluntarily provide on the Clementoni website. For Clementoni’s website privacy policy you can follow this link: https://www.iubenda.com/privacy-policy

The second type of data is “impersonal data”.  This is information which doesn’t allow to identify a user as an individual.  Clementoni doesn’t collect any kind of information through Capitan Lupetto.  

When you download and use our Capitan Lupetto, Clementoni doesn’t require you to provide – and Clementoni doesn’t collect - any personal information.

What third parties collect via our website/App?

No data is collected by third parties through Capitan Lupetto. 

Clementoni is not responsible for the collection, use and/or revelation of personal data by third parties, such as Google or Apple. For data given to Google or Apple by the user to download the Apps through Google Play or through Applestore, You can read the respective privacy policy at the following links:

http://www.google.com/intl/it_it/policies/privacy/

http://www.apple.com/it/privacy/privacy-policy/.

 

Unless otherwise noted, all materials, including, but not limited to names, logos, images, text, illustrations, designs, icons, photographs, characters, video clips and written and other materials that appear on this site (collectively, the “Contents”) are copyrights, trademarks, and/or other intellectual property owned, controlled or licensed by Clementoni Oyuncak San. ve Tic. Ltd. Sti. one of its affiliates or by third parties who have licensed their materials to Clementoni Oyuncak San. ve Tic. Ltd. Sti., and are protected by U.S. and international copyright laws. You, the website user, may not reuse, reproduce, publish, transmit, distribute, display, modify, create derivative works from, sell or participate in any sale or exploit in any manner, in whole or in part, any of the Contents.

Szukasz pomysłu na prezent? Pomożemy Ci!

Prawie skończyliśmy!
Zobacz, co znaleźliśmy dla Ciebie...